Publicatiedatum: 31-05-2016
Type: Publicaties over passend onderwijs
Samenvatting 

In het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) maken Claire van Nispen en Paul Zoontjens de balans van passend onderwijs, bijna twee jaar na de invoering.

Zij doen dat aan de hand van vier onderwerpen:

  • de algemene problematiek van thuiszitters;
  • het belang van een doorzettingsmacht;
  • maatwerk in het onderwijs;
  • de aard van de wettelijke zorgplicht.

Bij het onderwerp ‘zorgplicht’ bespreken de auteurs de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) over toelating, ontwikkelingsperspectief en verwijdering. 
De GPO vervult een belangrijke richtinggevende rol bij de uitvoering van het beleid, aldus de auteurs.

Het artikel wordt afgesloten met conclusies aan de hand van de vraag: zijn we op de goede weg met passend onderwijs?

Claire van Nispen is eind 2015 afgestudeerd aan Tilburg University. Paul Zoontjens is hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg University.

Claire van Nispen en Paul Zoontjens, 'Passend onderwijs, een kleine twee jaar verder', NTOR 2016-1, p. 9-25.