Publicatiedatum: 01-03-2014
Type: Publicaties Onderwijsgeschillen , Publicaties over medezeggenschap , Publicaties over passend onderwijs
Samenvatting 

In dit artikel worden de zaken die betrekking hebben op medezeggenschap in het kader van passend onderwijs op een rij gezet. Aan de orde komen: het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan, de bevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen en de wijze waarop eventuele geschillen kunnen worden beslecht.

In: MR magazine. Jrg. 30 (2014), nr. 2 (mrt.) ; p. 16-17.

 

Maarten Smulders is secretaris bij Onderwijsgeschillen