Publicatiedatum: 01-02-2009
Type: Publicaties over klachten
Door: 
A.P.Kotte
Samenvatting 

Vanaf 1998 is de zgn. Kwaliteitswet van kracht, waar in onder andere het instellen van een klachtencommissie is vastgelegd. Scholen in het funderend onderwijs dienen aangesloten te zijn bij een Klachtencommissie, dan wel zelf een klachtencommissie te hebben ingesteld. In 2009 hebben enkele onderwijsorganisaties de klachtenregeling te geëvalueerd en voorstellen voor verbetering gedaan.

Downloaden

Proeve van kwaliteitskenmerken van klachtencommissies