Publicatiedatum: 01-07-2013
Type: Publicaties over klachten
Door: 
Johan Bokdam, José Bal, Petra Rosenboom
Samenvatting 

Evaluatie van de klachtenregeling in het funderend onderwijs. Uit de evaluatie blijkt de klachtenregeling na 15 jaar volledig te zijn geland. Scholen hebben vaker te maken met klachten en gaan daar in verreweg de meeste gevallen goed mee om. Alle scholen hebben een klachtencommissie. De meeste scholen zijn aangesloten bij één van de vier landelijke klachtencommissies. De onderzoekers doen wel enkele aanbevelingen om te komen tot een effectievere klachtenbehandeling. Zij stellen voor om functies van de klachtencommissies te splitsen in enerzijds laagdrempelige klachtbemiddeling, waarin mediation een rol kan spelen, en anderzijds een meer uniforme en onafhankelijke geschilbeslechting. 
De evaluatie is met een beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uitgave: Panteia/Research voor Beleid, 2013.

Downloaden

Werkt de klachtenregeling? Evaluatie klachtenregeling funderend onderwijs