Uitspraken

Resultaten

10 van 3740 resultaten weergegeven

Klacht van een werknemer over intimidatie en onheuse bejegening na ziekmelding is ongegrond, omdat hetgeen waarover zij klaagt, niet gebleken is.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107113

Een school moet actief controleren of een ouder (de gevolgen van) aan hem of haar verstrekte informatie heeft begrepen.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106843

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

De indeling in de functie van Beleidsondersteunend medewerker B is juist, omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving en de kenmerkscores correct zijn vastgesteld.

Datum: 15 juli 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107096

Als een instelling een student schorst moet daaraan zorgvuldig onderzoek ten grondslag liggen en moet de school de geldende procedurele regels in acht nemen.

Datum: 30 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107098

Het verzoek over een voorgenomen verwijdering van een leerling is niet-ontvankelijk, omdat de ouders inmiddels de leerling op een andere school hebben ingeschreven.

Datum: 19 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107278

De indeling in de functie van Docent B is niet juist, omdat de werkzaamheden het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming overstijgen.

Datum: 2 augustus 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107161

De school hoeft de aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet toe te laten als de groepen vol zitten en de leerling door zijn positie op de wachtlijst nog niet aan de beurt is om geplaatst te worden.

Datum: 12 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107293

School moet de ouder erop wijzen dat voor het vinden van een andere passende school haar medewerking nodig is.

Datum: 26 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107287

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107216