Uitspraken

Resultaten

10 van 89 resultaten weergegeven

Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot zijn besluit over de directiestructuur kunnen komen, omdat onvoldoende gewicht is toegekend aan het belang van draagvlak daarvoor bij ouders en personeel.

Datum: 11 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107337 - 16.04

Adviesgeschil over tijdelijke verlenging aanstelling rector; het besluit kan in stand blijven.

Datum: 9 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107800 - 17.08

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10

Adviesgeschil over het ontslag van een schoolleider, na mediation.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108079 - 18.06

Adviesgeschil over wijziging duurzame samenwerking. Het besluit kan niet in stand blijven.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107952 - 18.07

Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot vaststelling van de Plaatsingswijzer kunnen komen, omdat de gebreken in de procedure en de argumenten om negatief te adviseren niet voldoende zwaarwegend zijn.

Datum: 31 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107108 - 16.01

Adviesgeschil PO - artikel 11 onder f WMS ( vaststelling of wijziging beleid m.b.t. organisatie van de school)

Datum: 12 september 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105529 - 12.14

Adviesgeschil PO - artikel 11 onder c WMS (beëindiging werkzaamheden belangrijk deel van de school)

Datum: 2 augustus 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105501 - 12.13

Interpretatie-, advies- en instemmingsgeschil PO - reorganisatie (artikelen 10 onder b, 11 onder f en 12 onder b WMS, 22 onder f medezeggenschapsreglement)

Datum: 29 maart 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105207/105212/105224/105228 - 12.03

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder a WMS (wijzigen lessentabel)

Datum: 25 januari 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105174 - 12.01