Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Adviesgeschil

Datum: 2 oktober 2006
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G740

Adviesgeschil

Datum: 24 mei 2005
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G713

Interpretatiegeschil, adviesgeschil en instemmingsgeschil

Datum: 7 januari 2005
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G704/G716

Adviesgeschil

Datum: 19 oktober 2004
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G700

Adviesgeschil

Datum: 5 oktober 2004
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: G698

Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot zijn besluit over de directiestructuur kunnen komen, omdat onvoldoende gewicht is toegekend aan het belang van draagvlak daarvoor bij ouders en personeel.

Datum: 11 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107337 - 16.04

Adviesgeschil over tijdelijke verlenging aanstelling rector; het besluit kan in stand blijven.

Datum: 9 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107800 - 17.08

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10

Adviesgeschil over het ontslag van een schoolleider, na mediation.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108079 - 18.06

Adviesgeschil over wijziging duurzame samenwerking. Het besluit kan niet in stand blijven.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107952 - 18.07