Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot vaststelling van de Plaatsingswijzer kunnen komen, omdat de gebreken in de procedure en de argumenten om negatief te adviseren niet voldoende zwaarwegend zijn.

Datum: 31 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107108 - 16.01

Adviesgeschil vakantieregeling deelnemers BVE

Datum: 8 juli 2008
Publicatienummer: 103744

Interpretatiegeschil en adviesgeschil directiefunctie BVE

Datum: 19 april 2006
Publicatienummer: 103036

Adviesgeschillen met betrekking tot niet-herbenoemen voorzitter a.i. en benoemen voorzitter a.i. van een onderdeel ROC.

Datum: 22 mei 2003
Publicatienummer: 102299 en 102300

Adviesgeschil artikel 11 onder h Wms (aanstelling schoolleiding); PO

Datum: 20 november 2014
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106429 - 14-11

Adviesgeschil - artikel 11 onder h Wms (benoeming en ontslag schoolleiding)

Datum: 16 oktober 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106236 - 14.10

Adviesgeschil - artikel 11 onder b Wms (hoofdlijnen meerjarig financieel beleid)

Datum: 30 september 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106374 - 14.09

Interpretatiegeschil - artikel 10 onder b (schoolplan) en artikel 11 onder e Wms (deelneming aan onderwijskundig project of experiment); adviesgeschil - artikel 10 onder b Wms; PO

Datum: 19 juni 2014
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106194 - 14.06

Adviesgeschil - Artikel 11 onder c Wms (beëindiging werkzaamheden school); PO

Datum: 15 april 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106088 - 14.03

Adviesgeschil PO - Artikel 11 onder h Wms (benoeming schoolleiding)

Datum: 9 december 2013
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105970 - 13.14