Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Interpretatiegeschil en Adviesgeschil VO - artikel 11 onder c Wms (beëindiging werkzaamheden school)

Datum: 21 augustus 2013
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105863 - 13.10

Adviesgeschil PO- artikel 11 onder c WMS (beëindiging van de werkzaamheden van de school)

Datum: 10 juni 2013
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105764 - 13.05

Twee uitspraken in advies- en nalevingsgeschillen

Datum: 9 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107696 en 107696A - 17.03

De opheffing van (een deel van) de school is zó ingrijpend dat het bevoegd gezag de MR daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij moet betrekken. Dat is ten onrechte niet gebeurd.

Datum: 5 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107643 - 17.04

De sluiting van de school wegens leerlingendaling kan in afwijking van het advies van de MR doorgaan.

Datum: 18 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107756 - 17.06

Adviesgeschillen en nalevingsgeschil over competentieprofiel en sollicitatiecommissie benoeming waarnemend bestuurder, en over ontslag bestuurder.

Datum: 9 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108042/108145 - 18.04

Nalevingsgeschillen over adviesrecht GMR ten aanzien van ontslag afdelingsmanager en wijziging managementstatuut; verzoeken zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107943 - 18.05

Adviesgeschil PO - artikel 11 onder f WMS ( vaststelling of wijziging beleid m.b.t. organisatie van de school)

Datum: 12 september 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105529 - 12.14

Adviesgeschil PO - artikel 11 onder c WMS (beëindiging werkzaamheden belangrijk deel van de school)

Datum: 2 augustus 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105501 - 12.13

Interpretatie-, advies- en instemmingsgeschil PO - reorganisatie (artikelen 10 onder b, 11 onder f en 12 onder b WMS, 22 onder f medezeggenschapsreglement)

Datum: 29 maart 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105207/105212/105224/105228 - 12.03