Uitspraken

Resultaten

10 van 95 resultaten weergegeven

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder a WMS (wijzigen lessentabel)

Datum: 25 januari 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105174 - 12.01

Adviesgeschil en instemmingsgeschillen PO - artikel 11 onder c WMS (beëindiging werkzaamheden belangrijk deel van de school)

Datum: 29 juli 2011
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105040 – 11.14

Adviesgeschil en interpretatiegeschil PO - artikel 11 onder h WMS (aanstelling of ontslag van de schoolleiding)

Datum: 29 juni 2011
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104917 - 11.11

Adviesgeschil en interpretatiegeschil PO - artikel 11 onder n en artikel 17 WMS (nieuwbouw en nakoming)

Datum: 9 mei 2011
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104821 - 11.07

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder h WMS (aanstelling schoolleiding)

Datum: 14 juli 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104590 -10.10

Adviesgeschil VO - artikel 11 onder f WMS (organisatiebeleid) artikel 34 lid 2 WMS (termijn adviesgeschil)

Datum: 25 maart 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104437 - 10.03

Adviesgeschil over benoeming directeur. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld vooraf advies te geven; ook als MR-leden deelnemen in de BAC, moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen.

Datum: 22 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108719 - 19.04

Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108706 -19.06

Adviesgeschil over benoeming directeur. Bevoegd gezag heeft bij adviesaanvraag niet de juiste procedurevoorschriften gevolgd. Besluit kan niet in stand blijven. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109300

Adviesgeschil over benoeming bestuurder. Verzoek van de MR niet-ontvankelijk omdat het bevoegd gezag het besluit tot benoeming heeft ingetrokken. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk.

Datum: 16 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109347