Uitspraken

Resultaten

10 van 123 resultaten weergegeven

De klacht over het schooladvies is ongegrond, omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen.

Datum: 26 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107650

School mag aanvullende criteria stellen voor het doorstromen van havo naar vwo.

Datum: 19 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107820

Klacht over weigering bevordering. Vmbo-school had moeten onderzoeken of zij de leerling met ADHD extra ondersteuning kon bieden.

Datum: 16 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107736

Een school hoeft geen dubbel schooladvies te geven.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107173

Naast een schooladvies kan een school een plaatsingsadvies geven.

Datum: 6 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107166

Een schooladvies dat, gelet op de informatie over de ontwikkeling van de leerling niet onbegrijpelijk is, hoeft niet aangepast te worden.

Datum: 8 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107294

De begeleiding op maat is voldoende en het schooladvies praktijkonderwijs past bij de schoolresultaten.

Datum: 9 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107255

Klacht over niet doorstromen naar groep 3. Vanwege de ontwikkeling van de leerling kan de school besluiten de leerling niet te laten doorstromen.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108460

Klacht over schooladvies is ongegrond, omdat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. De klacht over wijze waarop informatie is verstrekt is eveneens ongegrond.

Datum: 30 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108297

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415