Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

Klacht over weigering bevordering. Vmbo-school had moeten onderzoeken of zij de leerling met ADHD extra ondersteuning kon bieden.

Datum: 16 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107736

Een school hoeft geen dubbel schooladvies te geven.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107173

Naast een schooladvies kan een school een plaatsingsadvies geven.

Datum: 6 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107166

Een schooladvies dat, gelet op de informatie over de ontwikkeling van de leerling niet onbegrijpelijk is, hoeft niet aangepast te worden.

Datum: 8 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107294

De begeleiding op maat is voldoende en het schooladvies praktijkonderwijs past bij de schoolresultaten.

Datum: 9 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107255

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is in lijn met entreetoets en eerdere Cito-toetsen en is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 12 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108654

Klacht over terugplaatsing leerling gegrond. Ook heeft de school niet aan de informatieverplichting voldaan en de leerling en zijn ouders niet zorgvuldig begeleid.

Datum: 17 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108559

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid het schooladvies kunnen geven; het advies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108773

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

05.110; VO

Datum: 20 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)