Uitspraken

Resultaten

10 van 139 resultaten weergegeven

Klacht over niet bevorderen gedeeltelijk gegrond. De procedure die tot de beslissing heeft geleid is niet zorgvuldig verlopen. Desondanks is de student terecht niet bevorderd.

Datum: 8 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109132

Klacht over niet bevorderen en een te laag cijfer voor een werkstuk ongegrond. Het besluit is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 10 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108891

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 1 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108848

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 7 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108892

Klacht over niet bevorderen is gegrond. De regels voor de beoordeling van een werkstuk moeten vooraf duidelijk zijn.

Datum: 11 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108960

Klacht over niet doorstromen naar het volgende leerjaar ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat de leerling nog niet leerrijp was. School had meer regie moeten nemen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. (zie ook 109238

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109238

Klacht over schooladvies ongegrond. De school mocht op grond van de leerresultaten het advies praktijkonderwijs geven.

Datum: 26 juni 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109232

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109303

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot het schooladvies kunnen komen.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109184