Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

05.065; VO

Datum: 18 oktober 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105983

Klacht over bevordering; VO

Datum: 16 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105751

Klacht over doubleren; PO

Datum: 10 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105820

Klacht over schooladvies, de communicatie door de leerkracht en de wijze van klachtafhandeling door de locatiedirecteur; PO

Datum: 24 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105792

Klacht gescheiden ouder over communicatie, handelwijze schoolmaatschappelijk werkster, schooladvies, ontvankelijkheidsvragen; PO

Datum: 3 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105647

Een school voor voortgezet onderwijs mag bij de beoordeling van de toelating van een leerling niet voorbijgaan aan het advies van de basisschool.

Datum: 10 augustus 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106858

06.081; PO

Datum: 14 november 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

095; PO

Datum: 25 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.093

06.089-091 VO

Datum: 21 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.089