Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

05.118; VO

Datum: 1 mei 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Motivering schooladvies schiet tekort.

Datum: 11 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106756

Het schooladvies ligt in de lijn van de gehaalde resultaten.

Datum: 7 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106674

Het schooladvies is redelijk en op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 28 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106650

Klacht over schooladvies wordt terughoudend getoetst. Schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens en is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 20 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108092

Klacht over schooladvies is gegrond, omdat het schooladvies onzorgvuldig tot stand is gekomen. Maar dat de hoogte van het schooladvies evident onjuist is, is niet gezegd.

Datum: 3 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108191

De schoolgids moet vermelden waaraan voldaan moet worden om een internationaal diploma te halen, wat de waarde van een diploma is en wat er kan gebeuren als een leerling het niet haalt.

Datum: 30 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107382

Afspraken over de bevordering van een leerling moeten scherp en eenduidig zijn geformuleerd.

Datum: 19 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107370

De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Datum: 19 januari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107257

Mbo-school had meer regie moeten nemen in de ondersteuning van een student met ADD die een moeilijke thuissituatie heeft.

Datum: 7 februari 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107470