Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

De klacht over het schooladvies is ongegrond, omdat het advies is gebaseerd op objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen.

Datum: 20 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107627

Klacht over schooladvies wordt terughoudend getoetst. Schooladvies is gebaseerd op objectieve gegevens en is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 22 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107806

Klacht over onderwijskundige begeleiding leerling met ontwikkelingsvoorsprong. Leerling is voldoende begeleid.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107659

Bij het schooladvies moet de school naast de bestaande toetsscores informatie verstrekken die een volledig beeld schetst van de leermogelijkheden van het kind.

Datum: 18 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106870

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108413

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader is ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de doorstroomeisen voor vmbo-kader en de school een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Datum: 20 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108328

Klacht over onvoldoende begeleiding en niet mogen doubleren. Het is van belang om de begeleiding van een leerling vast te leggen.

Datum: 8 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108417

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107373

School mocht besluiten een leerling te bevorderen naar het volgende leerjaar van een lager niveau.

Datum: 20 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107358

De heroverweging van het schooladvies na een hogere score eindtoets, hoeft niet te leiden tot een hoger schooladvies.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107356