Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

De school moet haar besluit over bevordering baseren op bevorderingsvoorwaarden zoals deze zijn afgesproken in het opp en helder en duidelijk communiceren over deze besluitvorming.

Datum: 23 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107377

Beslissing om een leerling niet te bevorderen moet gedragen worden door onderliggend beleid.

Datum: 29 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107423

Klacht over niet doorstromen naar groep 3. Vanwege de ontwikkeling van de leerling kan de school besluiten de leerling niet te laten doorstromen.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108460

Klacht over schooladvies is ongegrond, omdat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen. De klacht over wijze waarop informatie is verstrekt is eveneens ongegrond.

Datum: 30 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108297

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over niet mogen doorstromen naar de havo ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de voorwaarden om door te stromen van mavo naar havo

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108350

Klacht over niet bevorderen.

Datum: 19 januari 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106491

Klacht over niet in acht nemen van regels herkansing, bevordering, informatie en beroep en over de begeleiding en communicatie; VO

Datum: 8 december 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106480

Klacht over groepsindeling; PO

Datum: 25 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106479

Klacht over overgang leerling en openbaarmaking van informatie; VO

Datum: 24 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106125