Uitspraken

Resultaten

10 van 154 resultaten weergegeven

Klacht over niet bevorderen leerling; VO

Datum: 5 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105094

Klacht over bindend negatief studieadvies en de interne klachtafhandeling; BVE

Datum: 7 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104957

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 8 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904

Klacht over begeleiding, bevordering en communicatie; VO

Datum: 6 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104859

Klacht over schooladvies voor vervolgonderwijs; PO

Datum: 28 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104893

Klacht over schooladvies t.b.v. van uitstroom naar ROC; VO

Datum: 22 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104768

Klacht over niet bevorderen naar havo 2, en niet bieden van faciliteiten dyslexie; VO

Datum: 6 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104625

Klacht over schooladvies ten behoeve van voortgezet onderwijs; PO

Datum: 15 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104629

Klacht over onregelmatigheden bij vaststelling eindcijfer groepsopdracht, met als gevolg niet-bevordering; VO

Datum: 9 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104648

Klacht van ouders over hun zoon die niet in de gelegenheid is gesteld om in 4 havo te doubleren; VO.

Datum: 2 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104649