Uitspraken

Resultaten

10 van 487 resultaten weergegeven

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565

De directeur die melding doet van een vuurwerkincident nadat hij heeft geprobeerd de ouders te bereiken, handelt niet onzorgvuldig.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106538

Directeur mocht AMK-melding doen en heeft verzoek tot verlof buiten schoolvakantie mogen weigeren.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106570

Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van passend onderwijs.

Datum: 29 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106580, 106587, 106588, 106602, 106604

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Een school moet ouders nauw betrekken bij het opstellen van een handelingsplan.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106710

Een moeder kon terecht de indruk krijgen dat school partij koos in familieperikelen.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106718

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981

Klacht over beslissing in vereenvoudigde behandeling, klacht kennelijk gegrond; VO

Datum: 16 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104039

Klacht over een directeur onderwijs van een OPDC; WEC

Datum: 11 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104044