Uitspraken

Resultaten

10 van 532 resultaten weergegeven

Klacht van een werknemer over intimidatie en onheuse bejegening na ziekmelding is ongegrond, omdat hetgeen waarover zij klaagt, niet gebleken is.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107113

Een school moet actief controleren of een ouder (de gevolgen van) aan hem of haar verstrekte informatie heeft begrepen.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106843

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Het voornemen om een leerling niet toe te laten moet onderdeel zijn van een transparante procedure.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107169

De school moet informatie over de leerling delen met de ouders en gemaakte afspraken nakomen.

Datum: 8 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107120

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Een school moet zich ervan vergewissen of getroffen maatregelen zichtbaar en begrijpelijk zijn voor ouders.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107150

Ontbreken van overleg over groeidocument is niet altijd klachtwaardig.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107207