Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

151 LKC; VO

Datum: 4 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.122

140 LKC; PO

Datum: 28 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.138

Advies nr. 07.106 LKC; VO

Datum: 14 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.098 LKC; SO

Datum: 8 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565

De directeur die melding doet van een vuurwerkincident nadat hij heeft geprobeerd de ouders te bereiken, handelt niet onzorgvuldig.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106538

Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van passend onderwijs.

Datum: 29 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106580, 106587, 106588, 106602, 106604

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981

Klacht over beslissing in vereenvoudigde behandeling, klacht kennelijk gegrond; VO

Datum: 16 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104039