Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

Advies nr. 08.051 LKC

Datum: 27 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 08.072 LKC

Datum: 13 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 08.098 LKC

Datum: 3 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 08.103 LKC

Datum: 25 september 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 08.067 LKC

Datum: 9 september 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht van een werknemer over intimidatie en onheuse bejegening na ziekmelding is ongegrond, omdat hetgeen waarover zij klaagt, niet gebleken is.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107113

Een school moet actief controleren of een ouder (de gevolgen van) aan hem of haar verstrekte informatie heeft begrepen.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106843

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Het voornemen om een leerling niet toe te laten moet onderdeel zijn van een transparante procedure.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107169

De school moet informatie over de leerling delen met de ouders en gemaakte afspraken nakomen.

Datum: 8 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107120