Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Een school moet zich ervan vergewissen of getroffen maatregelen zichtbaar en begrijpelijk zijn voor ouders.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107150

Ontbreken van overleg over groeidocument is niet altijd klachtwaardig.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107207

Een school moet helder communiceren over geboden ondersteuning en begeleiding.

Datum: 12 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107149

De directeur mocht reageren op een klacht die was ingediend bij de teamleider en die hij in kopie per e-mail had ontvangen.

Datum: 13 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107184

De klacht over het schooladvies is ongegrond, omdat het advies wordt ondersteund door objectieve gegevens en zorgvuldig tot stand is gekomen.

Datum: 26 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107650

Als een school een ouder een schoolpleinverbod of spreekverbod oplegt, moet duidelijk zijn voor hoe lang het verbod geldt.

Datum: 28 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107622

De school moet duidelijk communiceren over de mogelijkheden en onmogelijkheden om een leerling te begeleiden.

Datum: 14 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107238