Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

Klacht over melding bij Veilig Thuis ongegrond. De school kon in redelijkheid een melding doen bij Veilig Thuis en de procedure is zorgvuldig verlopen.

Datum: 16 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109241

Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109358

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 5 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over melding Veilig Thuis niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend en wordt daarom niet meer inhoudelijk door de Commissie behandeld.

Datum: 16 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109214

Klacht over doubleren leerling en communicatie ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te laten doubleren.

Datum: 20 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109360

Klacht gegrond over te weinig onderwijs in de periode tijdens de coronacrisis dat de scholen voor 50% van de onderwijstijd onderwijs op school moesten verzorgen. De school heeft geen zwaarwegende redenen gegeven waarom er geen 50% onderwijs werd verzorgd.

Datum: 30 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109279

Klacht over aanpassen ouderbeleid op school ongegrond. De ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken.

Datum: 25 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109061

Klacht over begeleiding en communicatie. De school heeft onvoldoende gecommuniceerd over de toegenomen zorgen over het gedrag van de leerling en over de tlv-aanvraag.

Datum: 2 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109311

Klacht over het besluit dat de leerling naar een andere school moet en klacht over negatieve informatie over de moeder in e-mails. De school had er goed aan gedaan om duidelijk te maken dat het een zienswijze op de samenwerking met de moeder betrof.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109434