Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

Een school moet de ontwikkeling van een leerling monitoren

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107114

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Een school die eenzijdige informatie verstrekt aan Jeugdzorg, wekt de schijn van partijdigheid.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107130

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 9 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief.

Datum: 20 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107148

De klacht over het niet serieus nemen van ouders is gedeeltelijk gegrond, omdat het de school niet is gelukt tot de kern van de problematiek door te dringen.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107713

Klacht over weigeren van informatieverstrekking aan een vader zonder ouderlijk gezag.

Datum: 28 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107951

Klacht over te zwaar en dubbel straffen van een leerling en over niet nakomen van afspraken.

Datum: 13 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107973

Klacht over de weigering om de herkansing van een schoolexamen in te halen, is ongegrond.

Datum: 19 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108033

Een school blijft ook in geval van handelingsverlegenheid verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs.

Datum: 8 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107241