Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

De schoolleiding mag een kritisch gesprek voeren met een leerling die een docent heeft gepest.

Datum: 25 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107250

De school heeft de leerlingen voldoende begeleid, maar de regie en de communicatie met de ouders had beter gekund.

Datum: 12 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107205

Een student heeft een eigen verantwoordelijkheid in het controleren van mogelijk tegenstrijdige informatie.

Datum: 13 september 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107231

Ook bij lokale afspraken over een matchings- en plaatsingsprocedure moet het schoolbestuur informatie geven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om een leerling niet toe te laten.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107284

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte.

Datum: 4 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107282

Klacht over een AMK-melding en over de samenwerking met school; BVE

Datum: 16 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104291

School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren.

Datum: 27 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106626

Toelating van leerling met ontwikkelingsachterstand onvoldoende onderzocht.

Datum: 9 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106607

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Een afwijzing van het verzoek om buiten schoolvakanties met vakantie te gaan, moet voldoende gemotiveerd zijn en de juiste procedure moet zijn gevoerd.

Datum: 11 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107003