Uitspraken

Resultaten

10 van 579 resultaten weergegeven

Een school moet inzichtelijk maken waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt en wat de gevolgen zijn als ouders de bijdrage niet betalen.

Datum: 4 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106998

Een leerling in het mbo draagt ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn studievoortgang en het verkrijgen van informatie over examenplanning.

Datum: 2 februari 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107040

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108796

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108799

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108798

Klacht over de communicatie met een ouder over de begeleiding van zijn zoon is gegrond. De school heeft onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108710

Klacht over veiligheid en communicatie na een vechtpartij gedeeltelijk gegrond.

Datum: 26 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108695

Klacht over onveilig schoolklimaat ongegrond; klacht over klachtbehandeling gegrond, omdat schoolleiding en docent over de inhoud van de klacht niet met de ouders in gesprek zijn gegaan.

Datum: 15 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108538

Klacht over terugplaatsing leerling gegrond. Ook heeft de school niet aan de informatieverplichting voldaan en de leerling en zijn ouders niet zorgvuldig begeleid.

Datum: 17 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108559

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747