Uitspraken

Resultaten

10 van 355 resultaten weergegeven

De indeling in de functie van Beleidsondersteunend medewerker B is juist, omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving en de kenmerkscores correct zijn vastgesteld.

Datum: 15 juli 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107096

De indeling in de functie van Docent B is niet juist, omdat de werkzaamheden het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming overstijgen.

Datum: 2 augustus 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 107161

De indeling in de functie van Docent LB is juist, omdat de werkzaamheden in het kader van een studie geen reguliere werkzaamheden zijn.

Datum: 8 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107197

Het bezwaar tegen handhaving van de functie informatiemanager schaal 11 is gegrond, omdat bepaalde structurele werkzaamheden niet in de functiebeschrijving zijn opgenomen.

Datum: 23 april 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108101

Drie bezwaren tegen de generieke functie logopedist, schaal 9, zijn gegrond omdat de werknemers geen therapeutisch werk doen, maar adviseurs zijn.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108069/108072/108075

Het bezwaar tegen handhaving in de functie Docent LB is ongegrond, omdat de werkzaamheden passen binnen deze functie.

Datum: 6 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108103

De indeling van de functie in die van Adviseur/inhoudsdeskundige B is juist, omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving en de kenmerkscores correct zijn vastgesteld.

Datum: 22 april 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107068

Bezwaar tegen waardering als docent LB is gegrond, omdat de werknemer in projectwerkzaamheden taken verricht die LB overstijgen.

Datum: 23 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108595

Bezwaar tegen indeling in profiel Administratief Medewerker 1 schaal 6; HBO

Datum: 26 maart 2008
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 103622

Bezwaar tegen indeling in profiel Hogeschooldocent 2 schaal 11; HBO

Datum: 26 maart 2008
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 103363