Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Een school hoeft geen informatie te verstrekken aan een persoon die op grond van de wet geen ouder is.

Datum: 22 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107052

Klacht over weigeren van informatieverstrekking aan een vader zonder ouderlijk gezag.

Datum: 28 februari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107951

School kan volstaan met verstrekken rapporten aan niet-gezaghebbende gescheiden ouder.

Datum: 26 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107306

Klacht over melding bij Veilig Thuis is ongegrond. Ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108721

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet. De school hoeft vader niet te melden of de kinderen huiswerk maken als zij bij moeder zijn.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108725

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen zijn.

Datum: 15 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107977

05.071; PO

Datum: 19 december 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.048; PO

Datum: 24 november 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 16 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105996