Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 5 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668

Klacht over inschrijven leerling en informeren gescheiden ouder; PO

Datum: 18 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 106291

06.038; PO

Datum: 12 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een school die een verzoek om informatie van een (gescheiden) ouder zonder ouderlijk gezag krijgt, moet de andere ouder hiervan op de hoogte brengen

Datum: 18 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106599

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107506

Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie. Een school moet een gezaghebbend voogd informeren over de ontwikkeling van een leerling.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107974

Schoolbestuurder heeft geen onjuiste uitspraken gedaan en mocht informatie delen met de ex-echtgenoot van klaagster. Hij had het leerlingdossier niet mogen vernietigen zonder klaagster daarover vooraf te informeren.

Datum: 10 januari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107355

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Een school moet de niet-gezaghebbende ouder die daar om verzoekt, informatie verstrekken over belangrijke zaken die de persoon, verzorging of opvoeding van het kind betreffen.

Datum: 11 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107548