Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107557

School informeert gescheiden ouder adequaat over zijn kinderen.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107539

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders. School heeft conform het protocol gehandeld en beide ouders geïnformeerd over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 17 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107472

Een school moet ouders informeren over contact met Veilig Thuis en over het al dan niet kunnen uitschrijven van een leerling.

Datum: 23 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107314

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Datum: 8 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108179

Een school hoeft een (gescheiden) ouder geen informatie te geven die tot gevolg kan hebben dat de school haar neutraliteit opgeeft.

Datum: 10 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106560

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouders; PO

Datum: 10 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106455

Klacht over het ongeopend retour sturen van een brief en over het niet verstrekken van inlogcodes voor schoolfoto's; PO

Datum: 21 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106212

Klacht over informatieplicht aan gescheiden ouders, inschrijving van leerling en handelen in strijd met diens belangen; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106217

Klacht gescheiden ouder over begeleiding en over informatievoorziening - VO

Datum: 14 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104472