Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Klacht over het niet verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder; PO

Datum: 15 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104416

Beslissing op bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; PO

Datum: 4 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106075

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht gescheiden vader over begeleiding zoon en communicatie; PO

Datum: 11 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104800

Klacht over uitlatingen van bestuur en school aan derden; SO

Datum: 7 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104779

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 8 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563

Klacht over weigering verstrekking volledig leerlingdossier en partijdige opstelling school in conflict gescheiden ouders; PO

Datum: 11 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104548

Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

Datum: 15 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105698

Klacht over voeren van aparte oudergesprekken met gescheiden ouders en over partijdigheid van de school; PO

Datum: 18 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105683