Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

Klacht over communicatie en leerlingdossier. De school mag na een zorgvuldige belangenafweging besluiten maar beperkt te communiceren met een ouder.

Datum: 22 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107917

Klacht over informatieverstrekking ongegrond: een school mag zonder toestemming van ouders informatie verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Datum: 1 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108520

Klacht gescheiden vader over inschrijving leerling gegrond. School had na bezwaar vader niet alleen mogen vertrouwen op informatie van moeder en nader onderzoek moeten doen.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109095

06.005; PO

Datum: 9 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.154

Klacht van vader zonder ouderlijk gezag over opstelling school in conflict tussen ouders. School mag vader, in het belang van zijn kinderen, een toegangsverbod opleggen.

Datum: 14 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108589

Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken.

Datum: 8 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109077

01.063; PO

Datum: 4 juli 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

00.062; PO

Datum: 27 februari 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

00.082; PO

Datum: 31 januari 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie wil ontvangen, moet de school die informatie zelf verschaffen en niet alleen verwijzen naar de gezaghebbende ouder. Verslaglegging van oudergesprekken moet correct zijn.

Datum: 24 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106906