Uitspraken

Resultaten

10 van 98 resultaten weergegeven

125; PO

Datum: 31 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.099

028; VO

Datum: 10 juni 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.025

07.026; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Klachten over de communicatie met de school en een partijdige opstelling van de school in een conflict met gescheiden ouders. Een school moet in gesprek gaan met een ouder die aangeeft dat hij zich wil terugtrekken uit de communicatie.

Datum: 21 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108997

De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven.

Datum: 18 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108463

Klacht over informatieverstrekking aan ouder; PO

Datum: 12 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106067

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond. Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108995

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouder en bejegening door de directeur; PO

Datum: 10 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105676

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 4 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450