Uitspraken

Resultaten

10 van 174 resultaten weergegeven

Het verzoek van de OMR tot behandeling van een nalevingsgeschil is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de OMR geen instemmingsrecht heeft.

Datum: 2 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107896 - 17.07

Instemmingsgeschil lessentabel en invoering brugklas; de besluiten zijn ten onrechte niet ter instemming voorgelegd aan de DMR.

Datum: 11 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107855-17.09

Instemmingsgeschil; de Commissie geeft geen toestemming om het bestuursformatieplan vast te stellen omdat het schoolondersteuningsprofiel en het schoolplan niet met inachtneming van de medezeggenschap zijn gewijzigd.

Datum: 13 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107810 - 17.11

Geschil over academiebegroting; HBO

Datum: 1 juli 2013
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 105716

De LCG medezeggenschap HO geeft toestemming aan het instellingsbestuur om de voorgestelde aanpassing van het Profileringsfonds, waarmee de studentenraad niet heeft ingestemd, vast te stellen.

Datum: 29 maart 2016
Sector: Wetenschappelijk onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 107075

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting personeel)

Datum: 25 juni 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105367 - 12.12

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (functiedifferentiatie)

Datum: 5 juni 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105237 - 12.10

Instemmingsgeschil PO - artikel 10 aanhef en onder h WMS (scholenfusie)

Datum: 25 april 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105261 - 12.07

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder h WMS (taakverdeling en taakbelasting personeel)

Datum: 16 april 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105202 - 12.06

Instemmingsgeschil VO; artikel 12 lid 1 onder h WMS (taakbeleid) en artikel 32 lid 1 WMS

Datum: 12 april 2012
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105188 - 12.05