Uitspraken

Resultaten

10 van 174 resultaten weergegeven

Instemmingsgeschil PO - artikel 12 onder g WMS (toekenning toelage aan bovenschools directeur)

Datum: 10 januari 2011
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104642 - 10.15

Instemmingsgeschil VO - artikel 10 onder h WMS (overdracht van de school of een onderdeel daarvan)

Datum: 3 januari 2011
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104694 -11.01

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder g WMS (toekenning generieke toelage teamleiders)

Datum: 8 juni 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104469 -10.08

Instemmingsgeschil taakbelasting VO - artikel 12 onder h WMS (taakverdeling respectievelijk taakbelasting personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen)

Datum: 8 maart 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104397 - 10.02

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 onder b WMS (vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie)

Datum: 3 maart 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104273- 10.01

Instemmingsgeschil PMR taakbelasting VO - artikel 16 WMS (bevoegdheid GMR)

Datum: 14 oktober 2009
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104238

Instemmingsgeschil SPO - artikel 12 onder f en h WMS (arbeids- en rusttijden en taakbeleid)

Datum: 2 juli 2009
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104156

Instemmingsgeschil VO - artikel 12 lid 1 onder o WMS (regeling aanstellingsbeleid).

Datum: 26 juni 2009
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 104176

Instemmingsgeschil VO vaststelling formatieplan (artikel 12 lid 1 onder h WMS)

Datum: 11 maart 2009
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 08.026 / 103984

11.08 Instemmingsgeschil over wijze selectie sollicitatiebrieven bij vacature schoolleiding; MBO

Datum: 5 april 2011
Publicatienummer: 104837