Uitspraken

Resultaten

10 van 223 resultaten weergegeven

Advies 08.011 LKC

Datum: 8 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 7 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

134-135 LKC; PO

Datum: 25 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.100

Advies nr. 07.104 LKC; VO

Datum: 22 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981

Klacht van ouders over het nemen van onvoldoende (passende) acties n.a.v. diverse klachten over het gedrag van een groepsleerkracht; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104065/08.159

Klacht dat mentor onjuiste verwachtingen over het overgaan naar havo 3 heeft gewekt, alsook klacht over klachtbehandeling; VO

Datum: 9 januari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104066