Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

066 LKC

Datum: 27 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.044

Instelling moet eigen procedure rondom beëindiging naleven.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107159

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Datum: 5 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107563

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620

Als er zorg is bij ouders over een docent en de school deelt die zorg, dan is het goed om daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan.

Datum: 11 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107586

De school is niet verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die in het dagelijks leven noodzakelijk is.

Datum: 10 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106926

De klacht van een ex-werkneemster over referenties die na afloop van haar dienstverband zijn afgegeven, is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 15 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107136

Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

Datum: 25 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107928