Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over klachtafhandeling, onderwijskundige begeleiding, groepsindeling en over toetsen; PO

Datum: 19 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106047

Klacht over onvoldoende zorg voor veilige schoolomgeving, niet opvolgen adviezen orthopedagoog en psycholoog, tegenwerking bij vinden nieuwe school en verstrekken van informatie aan derden zonder toestemming; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106041

Klacht over schending privacy en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 12 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106034

Klacht over schorsing, klachtbehandeling, klachtenregeling en bestuursstructuur; VO

Datum: 10 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106019

Klacht over inhoud en gevolgen Leerplichtwet; VO

Datum: 29 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106001

Klacht over inhoud jaarverslag medezeggenschapsraad en verkiezingen voor de oudergeleding; VO

Datum: 14 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106005

Klacht tegen MR over reactie op verzoek ouder om de gang van zaken binnen de oudervereniging van de school te onderzoeken; PO

Datum: 13 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105144

Klacht over onderwijskundig rapport (PO), aanmelding vervolgonderwijs en afhandeling incident dochter met docent (VO) en klachtafhandeling door bestuur; PO/VO

Datum: 29 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105074

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over begeleiding door mentor en opleidingsmanager; klacht over interne klachtencommissie; BVE

Datum: 26 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104977