Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over stage; BVE

Datum: 16 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104804

Klacht over begeleiding leerling, onjuiste rapporten, ontbreken dyslexieprotocol en wijze van klachtafhandeling; PO

Datum: 11 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104883

Klacht leerkracht over communicatie negatieve beoordeling; PO

Datum: 26 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104881

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 8 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904

Klacht dat directeur onvoldoende toezicht heeft gehouden op leerkracht en het onderwijs aan klagers zoon en klacht over klachtafhandeling door bestuur; PO

Datum: 6 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104865

Klacht over pedagogische handelwijze leerkracht en afhandeling van de klacht daarover; PO

Datum: 29 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104858

Klacht over omgang met gescheiden ouders; informatie aan Raad voor de Kinderbescherming en bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 24 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104842

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 9 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834

Klacht over informatieverstrekking aan ouders en derden, over leerlingendossier en over klachtbehandeling; VO

Datum: 14 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104798

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 3 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771