Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over optreden docent en over klachtafhandeling; VO

Datum: 3 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104739

Klacht over communicatie en klachtbehandeling; PO

Datum: 24 januari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104644

Klacht over aanvraag lwoo en over grof taalgebruik; PO

Datum: 10 januari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104632

Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

Datum: 5 januari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104653

Klacht over afhandeling bezwaar tegen beoordeling eindexamen geschiedenis; VO

Datum: 13 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104777

Klacht van ouders over communicatie en klachtbehandeling; VO

Datum: 8 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104563

Klacht over begeleiding van een leerling door een invalleerkracht bij een REC4-school, het niet meer toelaten van deze leerling, de communicatie en de wijze waarop het bevoegd gezag de klacht heeft behandeld; SO

Datum: 30 september 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104498

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten, grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag en klachtbehandeling; PO

Datum: 28 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105738

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie, klachtafhandeling; PO

Datum: 5 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105629

Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

Datum: 15 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105698