Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over schorsing en overplaatsing van een leerling die betrokken was bij een vechtpartij; VO

Datum: 14 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105617

Klacht over rol school en bevoegd gezag bij financiering buitenschoolse onderwijsondersteuning; SVO

Datum: 28 januari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105507

Klacht van school tegen ouder die eerder een klacht indiende en deze na ontvangst van het verweerschrift introk; PO

Datum: 10 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105586

Klacht over opmerkingen van docent die leerlingen ongewenst aanraakt; over uitlating van schooldirecteur en over wijze van klachtafhandeling door bestuurder; VO

Datum: 13 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105527

Klacht over begeleiding van leerling en afhandeling van klacht door bestuurder; VO

Datum: 31 oktober 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105300

Klacht naar aanleiding van handelen schoolmaatschappelijk werk; VO

Datum: 18 oktober 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105452

Klacht over onheuse bejegening, over klachtbehandeling en over richting schooladvies; PO

Datum: 12 juli 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105396

Klacht over straffen van leerling en over klachtprocedure; PO

Datum: 6 juni 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105334

Klacht over bejegening leerling door docent, over uit de klas zetten en over klachtafhandeling; VO

Datum: 3 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105216

Klacht over communicatie en partij kiezen in scheiding; PO

Datum: 15 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104874