Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over niet optreden van school tegen medeleerling; PO

Datum: 7 december 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105134

Klacht over schop leerkracht, wijze van begeleiding, onthouden van onderwijs en klachtbehandeling; VSO

Datum: 6 december 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105138

Bezwaar tegen beslissing in vereenvoudigde behandeling (105144); PO

Datum: 30 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105167

Klacht over advies ambulant begeleider en over afhandeling klacht door REC; PO

Datum: 22 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105118

Klacht over informatievoorziening en communicatie door school en over de klacht; VO

Datum: 22 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104950

Klacht over niet bevorderen en over wijze waarop school de klacht hierover heeft afgehandeld; VO

Datum: 1 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105115

Klacht over gebrek aan begeleiding leerling en aanloop tot schorsing; VO

Datum: 14 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104209

Behandeling bezwaarschrift tegen niet behandelen

Datum: 28 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104096

Klacht over begeleiding op roc grotendeels ongegrond; de opleiding heeft zich gehouden aan afspraken die bij de interne klachtbehandeling zijn gemaakt.

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108337

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344