Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

05.009; PO

Datum: 25 mei 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.020; VO

Datum: 24 mei 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.011; SO

Datum: 24 mei 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.015; PO

Datum: 18 mei 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

05.007; VO

Datum: 25 februari 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

04.053: PO

Datum: 24 augustus 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

116; VO

Datum: 22 maart 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.111

Klacht over melding Veilig Thuis en verwijsindex gegrond. De school heeft voorafgaand aan de melding Veilig Thuis geen gesprek gevoerd met de moeder en haar ook niet op de hoogte gesteld van de melding in de verwijsindex.

Datum: 15 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108971

Klachten over beoordeling profielwerkstuk en over bejegening en communicatie niet-ontvankelijk; klacht over begeleiding bij maken profielwerkstuk ongegrond.

Datum: 6 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108803

Klacht over handelwijze leerkracht en directeur kennelijk niet-ontvankelijk. Het bestuur heeft de klacht zelf materieel al gegrond verklaard.

Datum: 4 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108922