Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107720

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. Het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit.

Datum: 13 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107937

School heeft een verzoek tot overplaatsing van een leerling en een klacht over frequent tv-kijken in de klas tijdig en adequaat afgehandeld.

Datum: 1 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107199

Klacht over klachtafhandeling door leidinggevende; BVE

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104322

Klacht van werknemer over bejegening door management en College van Bestuur; BVE

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104361

103658 Klacht over interne klachtafhandeling BVE

Datum: 6 mei 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

Een leerling in het mbo draagt ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn studievoortgang en het verkrijgen van informatie over examenplanning.

Datum: 2 februari 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107040

Het schoolbestuur heeft een klacht over een directeur zorgvuldig afgehandeld.

Datum: 22 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107024

Klacht over de communicatie met een ouder over de begeleiding van zijn zoon is gegrond. De school heeft onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108710