Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van een klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 27 september 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108172

Klacht over onvoldoende begeleiding en opzegging van vertrouwen door de school. Een school doet er goed aan om de rol van de vertrouwenspersoon die zij heeft ingeschakeld vast te leggen.

Datum: 5 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108225

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Advies 08.011 LKC

Datum: 8 augustus 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 7 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

134-135 LKC; PO

Datum: 25 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.100

Advies nr. 07.104 LKC; VO

Datum: 22 januari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klacht dat een intern begeleider vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met andere ouders is ongegrond omdat dit niet aannemelijk is gemaakt.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106565