Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

Klacht personeelslid kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht al is behandeld door een andere klachtencommissie.

Datum: 21 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108640

Klacht over onderwijskundige begeleiding en klachtbehandeling. Het bestuur had met zijn oordeel op de klacht moeten wachten tot ouders op het gespreksverslag hadden gereageerd.

Datum: 3 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108464

Klacht over de communicatie met een ouder over de begeleiding van zijn zoon is gegrond. De school heeft onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108710

Klacht over melding bij Veilig Thuis is gegrond omdat de school de stappen van de meldcode niet gevolgd heeft

Datum: 12 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108338

Klacht over onderwijskundige begeleiding, communicatie en klachtbehandeling. Als alle benodigde ondersteuning voor een leerling met leerproblemen onder de basisondersteuning valt, moet de school in overleg met de ouders een handelingsplan opstellen.

Datum: 10 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108573

Klacht over onveilig schoolklimaat ongegrond; klacht over klachtbehandeling gegrond, omdat schoolleiding en docent over de inhoud van de klacht niet met de ouders in gesprek zijn gegaan.

Datum: 15 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108538

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk, omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551