Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk, omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551

Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO

Datum: 14 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106063

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108693

Klacht over onveilige schoolomgeving, over toegang ontzeggen schoolplein, over onjuiste cijfers, over klachtbehandeling en over de overgang naar een andere school; PO

Datum: 31 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104368

Klacht over wijze waarop directeur en algemeen directeur hebben opgetreden in verstoorde relatie tussen enkele ouders; PO

Datum: 19 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104247

Klacht over onvoldoende begeleiding, het leerlingdossier en een communicatieverbod. Duidelijk moet zijn hoe lang een communicatieverbod duurt en waarom het is opgelegd.

Datum: 16 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107660

Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen.

Datum: 4 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108873

Klacht over verkeerde inschatting van leerachterstand en termijn klachtbehandeling door bestuurder ongegrond. De bestuurder had wel een inhoudelijk oordeel over de klacht moeten geven.

Datum: 18 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108899

Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Datum: 4 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108833

Klacht over melding bij Veilig Thuis is gegrond omdat de school de stappen van de meldcode niet gevolgd heeft.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108338