Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Klacht ouder tegen IB-er en schoolleiding over communicatie; PO

Datum: 30 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 103981

Klacht van ouders over het nemen van onvoldoende (passende) acties n.a.v. diverse klachten over het gedrag van een groepsleerkracht; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104065/08.159

Klacht dat mentor onjuiste verwachtingen over het overgaan naar havo 3 heeft gewekt, alsook klacht over klachtbehandeling; VO

Datum: 9 januari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104066

066 LKC

Datum: 27 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.044

Klacht over begeleiding op roc grotendeels ongegrond; de opleiding heeft zich gehouden aan afspraken die bij de interne klachtbehandeling zijn gemaakt.

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108337

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Een verzoek te mogen werken met een daisyspeler is tijdig ingewilligd. De interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon hadden zorgvuldiger moeten handelen.

Datum: 14 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106568

Een directeur moet een tegen haarzelf gerichte klacht over bejegening niet zelf afhandelen.

Datum: 18 februari 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106508

Klacht over professioneel handelen leerkracht en groepsindeling; PO

Datum: 17 december 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106459