Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Klacht over buitensluiten leerling door wijze waarop schoolfoto's worden gemaakt; PO

Datum: 16 december 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106471

Vereenvoudigde behandeling; Klacht over bejegening personeelslid en afhandeling klacht; MBO

Datum: 13 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106499

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325

Klacht over behandeling bezwaar tegen aanwezigheid Zwarte Piet bij sinterklaasviering; PO

Datum: 8 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106277

Klacht over groepsindeling; PO

Datum: 28 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106361

Klacht over tussentijdse invoering lesmethode en over klachtbehandeling; PO

Datum: 24 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106210

Klacht over afhandeling door bestuur van klacht over begeleiding; VSO

Datum: 2 september 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104562

Klacht over gedrag leerkracht en afhandeling van klacht hierover; PO

Datum: 1 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104519

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht ex-werknemer niet-ontvankelijk, bezwaar daartegen ongegrond; VO

Datum: 28 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104486