Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

Datum: 20 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105795

Klacht over schorsing leerling; VO

Datum: 6 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105767

Klacht over verwijdering leerling en de bezwaarprocedure; PO

Datum: 6 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105928

Beslissing op bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht ex-werknemer; HBO

Datum: 23 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105986

Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

Datum: 10 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105859

Klacht over schooladvies, de communicatie door de leerkracht en de wijze van klachtafhandeling door de locatiedirecteur; PO

Datum: 24 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105792

Klacht over opgelegde maatregel, over begeleiding van hoogbegaafde leerling, over leerlingdossier en over klachtafhandeling; PO

Datum: 5 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105734

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

De school moet regie nemen bij onderzoek van de leerling en is ook verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs als de leerling gedwongen thuis zit.

Datum: 18 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106486