Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige schoolomgeving, over toegang ontzeggen schoolplein, over onjuiste cijfers, over klachtbehandeling en over de overgang naar een andere school; PO

Datum: 31 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104368

Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 24 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104398

Klacht over begeleiding leerling, over begeleiding leerkracht en over klachtafhandeling; PO

Datum: 17 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104370

Klacht over de criteria voor plaatsing in een schakelklas en over de afhandeling van een klacht; VO

Datum: 8 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104369

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 4 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over klachtbehandeling; vereenvoudigde behandeling; PO

Datum: 28 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106222

Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

Datum: 7 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106134

Beslissing ex artikel 11 Reglement LKC; klacht ook in bezwaar niet-ontvankelijk; VO

Datum: 25 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106148

Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling.

Datum: 23 april 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106132/106161/106162

Klacht over onveiligheid, communicatie en huiswerkbegeleiding tijdens schorsing; VO

Datum: 23 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106098