Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

Een verzoek te mogen werken met een daisyspeler is tijdig ingewilligd. De interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon hadden zorgvuldiger moeten handelen.

Datum: 14 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106568

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht is onvoldoende vast komen te staan

Datum: 4 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108159

Klacht over bejegening door docent is ongegrond, omdat van onheuse bejegening niet is gebleken

Datum: 25 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Publicatienummer: 108170

Afspraken over de bevordering van een leerling moeten scherp en eenduidig zijn geformuleerd.

Datum: 19 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107370

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

De school mag een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep plaatsen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107579

De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107552

De klachtbehandeling door een interne klachtencommissie moet voldoen aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 22 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107593

Klacht over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur had de verandering van bso-aanbieder eerder moeten communiceren; maar de wijziging is vervolgens goed afgehandeld.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107777

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741