Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

Klacht over veiligheid, communicatie en klachtbehandeling. Schooldirecteur had moeten onderzoeken of twee leerlingen uit elkaar konden worden gehaald door ze in aparte klassen te plaatsen.

Datum: 8 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107764

Klacht over communicatie en klachtbehandeling na een incident met een leerling.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107831

Klacht over discriminatie door leerkracht is ongegrond omdat niet gebleken is van discriminatie en de directeur de klacht serieus heeft behandeld.

Datum: 14 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107920

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107769

Klacht over de ondersteuning van leerling. School moet geboden ondersteuning goed vastleggen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107753

Klacht over de informatieverstrekking van de school is niet-ontvankelijk, omdat de gedragingen waarover geklaagd wordt dateren uit een periode waarin de kinderen van klagers geen leerling van de school meer waren.

Datum: 23 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106859

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld.

Datum: 2 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107303

Het bestuur handelt objectief door in een verslag de visie van partijen te verwoorden en daar geen oordeel over uit te spreken.

Datum: 7 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107285

Als er geen reden is om te twijfelen aan de aannemelijkheid van de klacht terwijl er geen verweer tegen de klacht is gevoerd, is de klacht gegrond.

Datum: 15 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107308

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299